top of page

Az Equus, a ló és az ember közös nyelve

Monty Roberts 13 éves korától kezdve figyelte a vadlovakat természetes környezetükben, a nevadai sivatagban. Észrevette, hogy a lovak - mint minden csapatban élő állat - pontos hierarchiában élnek, a csapat egyes tagjai más és más jogokkal és feladatokkal rendelkezik. A hierarchia kialakítása és fenntartása a lovak közötti kommunikáció segítségével történik, amely alapja a lovak jelrendszere, testbeszéde. Monty egyre több jelet tudott megkülönböztetni és értelmezni, és elhatározta, hogy a jeleket átülteti az emberi gesztusok és testbeszéd világába.

Munkája nyomán született meg az Equus, ami azt a kommunikációs rendszert jelenti, amellyel az ember és a ló kölcsönösen és pontosan tudnak kommunikálni egymással. Az Equus több mint 170 különböző jelzést különböztet meg. Az Equus ismerője e jeleket ki tudja olvasni lova viselkedéséből és mozgásából, és a megfelelő jeleket saját viselkedésével és mozdulataival tudja közölni a lóval. Az Equus ismerete szükséges ahhoz, hogy a lóval erőszakmentesen el lehessen érni a kívánt viselkedést.

A Monty Roberts-módszer az Equus-ra, mint kommunikációs közegre épül. A közös nyelv megtanulásához meg kell ismerni a ló pszichológiai, élettani, anatómiai, történeti és etológiai sajátosságait is. Így jutunk el ahhoz a tudáshoz, állapothoz, amelynek segítségével erőszakmentes és biztonságosan tudunk bánni a lóval, elnyerni annak bizalmát, hogy társának tekintsen bennünket.

bottom of page