top of page
Speciális kurzusok

1. Equus kurzus lovasterapeutáknak

E tanfolyam lovasterapeuták részére szól. Az ő fontos munkájukat segíti a lovak minél jobb és pontosabb megértése, a lovakkal való bánásmód hatékonyságának fejlesztése. Az általam nagyra becsült missziójukat szeretném segíteni a lovak képzésének területén szerzett tudásom és tapasztalataim átadásával, a Monty Roberts-módszer és az Equus alapjainak ismertetésével.

2. A lovak viselkedéséről - lovászoknak, lovardai dolgozóknak
Az egynapos képzés anyagát speciálisan a lovászok és egyéb lovardai dolgozók munkájának segítésére állítottuk össze. A ló viselkedésének alapjai, a ló tanulási mechanizmusai, a lovakkal kapcsolatos feladatok biztonsági kérdései, a lovak hatékony vezetése, a lábak felvétele, a különböző tipikus problémák legegyszerűbb kezelése és megoldása képzik az oktatás gerincét. Olyan lovardák figyelmébe ajánljuk a kurzust, amelyek szeretnének a lovaikkal hatékonyan és mindenek előtt között erőszakmentesen bánni, boldogulni és az ehhez szükséges tudást és gyakorlati ismereteket a lovarda dolgozóinak elérhetővé tenni.

3. Angol nyelvű kurzusok
Az angolul értő és beszélő érdeklődőknek kínálom kurzusaim egy részét angol nyelven. Erről további információt a www.katapataky.com oldalon olvashat.

4. Coaching (vezetői képzés) Join-Up® kurzusok
A vállalati kultúra és azon belül a jellemző vezetői magatartás folyamatosan fejlődik, változik, lépést tart a trendekkel. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a helyes kommunikáció és a vállalat dolgozói közötti bizalom kérdésére. A képzés során a részvevők egy irányított Join-Up-ot hajtanak végre egy lóval. A Join-Up® (Csatlakozás) egy olyan folyamat, amely során az ember pontos kommunikációja éredményeképpen a ló önként választja az ember társaságát, a bizalmat.

A Join-Up® Coaching célja, hogy sajátos körülmények között, a lovak segítségével mutassuk be a vezetőknek azt, hogy mennyire fontos a pontos, nyitott és őszinte kommunikáció, a következetes, de igazságos vezetés és a vezető szerep tiszteleten alapuló megszerzése. A gyakorlatok közben azonnal fény derül arra, milyen testbeszéddel kommunikálunk, és ezzel – a szavakon túl – milyen üzeneteket, milyen érzést, arculatot közvetítünk a többiek felé. A lovak azt értik, amit a testünk közöl, és nem a szavakat. A lovak sokkal érzékenyebbek a metakommunikációs jeleinkre, mint azt elsőre hinnénk.

Ebben a szituációban a lovat nem lehet félrevezetni és a ló sosem fog őszintétlenül reagálni.A lovak kommunikációs rendszerét megértve a résztvevők képesek kapcsolatot teremteni a lóval. Őszinte és következetes kommunikációval elérik a lónál azt, hogy a ló őket elfogadja vezetőnek és megbízzon bennük. Ez az új kapcsolati szint a Join-Up® (Csatlakozás) pillanatával veszi kezdetét, ami egy felemelő momentum. Erre bárki képes lehet, aki tisztában van belső üzeneteivel és kommunikációjával. A Join-Up® során a ló és az ember kommunikációs kapcsolatba kerül egymással.

Lépésről-lépésre, megfelelő jelek segítségével az ember közli a lóval szándékait, a két lény közötti hierarchia kialakul, végül a ló az ember felé fordul, odalépked hozzá és az orrával megérinti a vállát. Ebben a pillanatban alakul ki a láthatatlan kötelék, a bizalom, ami minden további sikeres kommunikáció alapja. Ezután a hatalmas állat követi vezetőjét mindenhová, szó szerint és átvitt értelemben is. A képzés során a vezetők megtapasztalják, hogy mennyire fontos visszatérni az alapokhoz, segíti visszatalálni az egyértelmű kommunikációhoz, és megmutatja azt is, hogy a munkatársak bizalmának és tiszteletének elnyerése kulcs a vállalat hatékonyságának és integritásának megőrzéséhez.

A résztvevők bepillantást kapnak a lovak nyelvébe, az EQUUS-ba, és átélhetik a Join-Up (Csatlakozás) pillanatát. Amennyiben cégvezetőként érdekli e lehetőség, kérem, lépjen kapcsolatba velünk.

bottom of page